Soveltavuusalat

Teollisuudessa
Halllinta-, koneellistamismekanismit sekä mekanismit automaatioasennuksia varten valimoissa, teräs- ja sokeritehtaiden, koneet metallin, puun, kumin ja muovin käsittelyä ja kierrätystä varten jne.
Maataloudessa
Traktorit, puimurit sekä muut maatalouden koneet ja laitteet
Rakennusalalla
Kaivinkoneet, kuormaajat, betonin käsittely ja kuljetus
Ajoneuvoalalla
Kuorma- ja linja-autojen hydrauliikka ja pneumatiikka, -yleishyödyllisen erillisyhtiöiden, rautatievaunut, hydrauliikka kaikenlaisiin liikkuviin nostureihin, kuljettimiin, hisseihin jne.
Malminlouhinta-alalla
Hydrauliset koneet ja laitteet kaivoksen kehittämiseen.
Energiantuotantoalalla
Hydrauliikka-ja vesivoimalla järjestelmät vesi-, lämpö- ja ydinvoimaloita varten, lämpökeskukset, kaasuputket jne.
Laivanrakennusteollisuudessa
Lastaus- ja uudelleenlastausjärjestelmä, ventileiden avaus ja sulku, laivarenkaat jne.
Ilmailualalla
Laskutelineet, lentokeiden hydraulinen järjestelmä.